Wszystkie bestsellery
Aktywne filtry
Akumulatory AGM | Żelowe
Akumulatory AGM | Żelowe

Akumulatory AGM | Żelowe

Urządzenie do magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej. Doprowadzona

z zewnątrz energia elektryczna podczas ładowania powoduje odwracalne przemiany chemiczne, które są

źródłem energii elektrycznej. Podczas takiej przemiany akumulator ulega rozładowaniu.

Jednym z podstawowych parametrów akumulatora jest pojemność. Jest to zdolność ogniwa do

przechowywania ładunku elektrycznego zwykle wyrażana w amperogodzinach [Ah] i jednostkach

krotnych (w układzie SI jednostką ładunku jest kulomb, 1 Ah = 3600 C). Typowy akumulator

samochodowy ma pojemność ok. 50 Ah, co oznacza, że jest zdolny dostarczać prąd o natężeniu 1 A przez

50 godzin.

Akumulator elektryczny ma dwa cykle pracy.

Pierwszym z tych cyklów jest ładowanie. Wówczas akumulator jest odbiornikiem energii. Proces ten

polega na tym, że energia elektryczna jest wewnątrz akumulatora przetwarzana na energię chemiczną.

Drugi etap jest po prostu odwrotnością pierwszego i często nazywa się on pracą akumulatora. Polega on

na poborze energii z akumulatora i przekazaniu jej do innego urządzenia. Proces zachodzący w tym etapie

to zamiana energii chemicznej zgromadzonej w akumulatorze na energię elektryczną. Pobór energii z

akumulatora skutkuje jego stopniowym rozładowywaniem.

Po całkowitym rozładowaniu akumulator należy naładować. Oznacza to, że cały cykl się powtarza.

Śledź nas na Facebooku