Regulamin sklepu Ekado24 Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep ekado24.com prowadzony jest przez firmę: Ekado24 Sp. z o.o. z siedzibą Nowy Świat 46a , 62-740 Tuliszków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000788266, NIP6681999030, REGON 383451939, dalej nazywaną „Sklepem”.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu

II. Definicje

3. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

6. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

9. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

11. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

12. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ekado24.com

13. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ekado24 Sp. z o.o. Nowy Świat 46a, 62-740 Tuliszków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ 14. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000788266, NIP6681999030, REGON 383451939

15. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

17. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

III. Zasady składania i realizacji zamówień

1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest darmowe i równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Klient otrzyma informację zwrotną po złożeniu zamówienia, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu, wysyłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.

3. Wszelkich zmian w zamówieniu można dokonywać tylko do momentu, gdy zamówienia nie zostało wysłane do Klienta.

4. Zamówienia są realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu Ekado24 Sp z o.o.. W sytuacji niedostępności towarów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji, która dotyczy dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

5. Ekado24 ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia, w przypadku, gdy towar jest niedostępny. W przypadku skorzystania przez Ekado24 Sp z o.o. z wyżej wymienionego prawa, jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Ekado24 Sp z o.o. zwróci Klientowi należność niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie od dnia odstąpienia od umowy.

Podczas składania zamówienia Kupujący powinien podać informacje aktualne oraz zgodne z prawdą. 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na prawidłowa weryfikację Kupującego.

7. Zamówienia na oferowane w Sklepie Internetowym towary można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

8. Przy zamówieniach płatnych przelewem realizacja zamówienia następuję z chwilą zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedającego. Kwota wpłaty musi być zgodna z łączną wartością zamówienia.

9. Przy zamówieniach płatnych za pobraniem realizacja zamówienia następuje z chwilą zakończenia procedury składania zamówienia.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionego formularza zamówienia, po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym w celu eliminacji nieścisłości nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.

IV. Ceny towarów i sposób zapłaty

1. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Na całkowitą wartość zamówienia składa się cena towaru i koszt przesyłki.

3. Ceny towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym są przedstawiane w wartościach brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych.

4. Do każdego zakupionego towaru załączony jest paragon lub faktura VAT, które wystawia Sprzedający i wysyła z zakupionym towarem.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

6. Płatności można dokonywać poprzez wpłatę na konto lub przy odbiorze paczki.

7. Na wpłatę za zakupiony towar, w przypadku przelewu na konto bankowe, Sprzedający czeka maksymalnie 7 dni kalendarzowych, od daty zakupu. Po tym terminie, przy braku wpłaty, zamówienie zostaje anulowane.

8. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności za Zamówienie poprzez zaufanych pośredników płatności:

a. płatności elektroniczne (PayNow);

b. płatności kartą płatniczą;

c. płatności przelewem tradycyjnym na konto sprzedawcy;

d. płatności za pobraniem;

e. płatność podczas odbioru osobistego w miejscu wskazanym na etapie składania Zamówienia.

5.2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym i prezentowane przed złożeniem przez Klienta Zamówienia i przed zawarciem Umowy Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub cech Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

V. Dostawa

1. Sprzedaż prowadzona jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Sklep nie wysyła towarów za granicę.

2. Sprzedaż prowadzona jest w systemie wysyłkowym oraz z możliwością odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.

3. Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest przez firmę kurierską. Koszty wysyłki podane są na stronie Sklepu.

4. W przypadku wysyłki, towar jest wysyłany w dni robocze, do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.

5. Zaleca się sprawdzić paczkę przy odbiorze w obecności kuriera. Jeżeli uszkodzenie towaru zostanie zauważone przez klienta w późniejszym czasie (do 7 dni kalendarzowych), należy je zgłosić telefonicznie do firmy kurierskiej, albo telefonicznie lub mailowo Sklepowi.

6. W przypadku odbioru osobistego należy wcześniej ustalić godzinę odbioru telefoniczne lub mailowo. Możliwymi sposobami płatności są: przedpłata lub płatność gotówką przy odbiorze. Przy wyborze odbioru osobistego i płatności przy odbiorze, maksymalny termin na odbiór zamówienia wynosi 7 dni kalendarzowych.

7. Na koszt wysyłki składają się koszty usługi firmy kurierskiej oraz koszty opakowania.

8. Za moment dostarczenia towaru uważa się moment odbioru towaru przez klienta w siedzibie sklepu, lub odbioru towaru od doręczyciela, którym jest kurier. Jeśli klient zażyczył sobie dostawę poprzez przewoźnika nie będącego w standardowej ofercie sklepu, za moment odbioru towaru uważa się moment wydania towaru przewoźnikowi.

VI. Reklamacja, zwrot, gwarancja

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrotu towaru), bez podawania przyczyn, w terminie do 14 dni od momentu dostarczenia towaru.

2. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać do sklepu wypełnione oświadczenie odstąpienia od umowy.

3. Sklep zwróci pieniądze klientowi w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia odstąpienia do umowy, jednak nie wcześniej, niż w momencie otrzymania zwracanego towaru, lub też otrzymania dowodu nadania towaru. Klient ma obowiązek zwrócić towar, lub dostarczyć dowód nadania zwracanego towaru, w ciągu 14 dni, od momentu otrzymania przez sklep, oświadczenia odstąpienia od umowy.

4. Zwrotowi podlega kwota stanowiąca wartość zamówienia, wraz z kosztami najtańszej możliwej dla tego zamówienia przesyłki oferowanej przez sklep.

5. Wszystkie oferowane przez Sprzedającego towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.

6. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

7. Reklamacje przyjmowane są drogą mailową lub pocztą tradycyjną, na adres korespondencyjny Sklepu. Reklamacja zawierać musi: informacji i okoliczności przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju oraz daty wystąpienia niezgodności/wady; żądanie klienta co do sposobu realizacji reklamacji; dane kontaktowe klienta oraz numeru zamówienia.

8. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni.

9. Sklep będzie dążyć do rozpatrywania wszelkich reklamacji na drodze polubownej.

10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VII. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Sklep poinformuje klientów o zmianach mailowo oraz zamieści stosowną informację na stronie głównej Sklepu w terminie 14 dni przed wejściem zmian w życie.

3. Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą:

a) pod adresem poczty elektronicznej: ekado24@gmail.com

b) pod adresem pocztowym: Ekado24 Sp.z o.o., Nowy Świat 46a, 62-740 Tuliszków

c) pod numerem telefonu: +48 794 007 941

4. Kupujący składając zamówienie, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017

Śledź nas na Facebooku